Заңнамалық бастамалары

 • 2010 ж. – мұнай және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің айналымы саласында қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікті күшейту туралы (06.10.10 ж. № 343-IV ҚР Заңы)
 • 2011 ж.Ұлттық компаниялардың күзет ұйымдарын құруы қағидаларын бекіту туралы (04.08.2011 ж. №909 ҚРҮҚ )
 • 2011 ж. – ұлттық компаниялар құрған мемлекеттік емес күзет қызметі бөлімшелерінің күшімен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ тобы объектілерінің күзетін қамтамасыз етудің қолданыстағы моделін сақтау туралы (ҚР Қауіпсіздік кеңесінің шешімі)
 • 2011 ж. – активтердің ағымдағы жай-күйінің объективті әрі тәуелсіз бағасын алу, ықтимал тәуекелдер және олардың салдарларын анықтау, сонымен қатар оны кешенді жетілдіру бойынша сындарлы сарапшылық ұсынымдар әзірлеу мақсатында «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ компаниялар тобының күзетілетін объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастыру жүйесінің аудитін өткізу туралы
 • 2011 ж. – ішкі және сыртқы қатерлерді мониторингілеу мен бағалаудың, болжамдаудың, тиісті тәуекелдердің алдын алу мен басқарудың, және олардың негізінде ҚМГ корпоративтік қауіпсіздік жүйесін ұйымдастырудағы тұжырымдамалық тәсілдемені әзірлеудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның ЕТҰ құрылымында дербес құрылымдық бөлімшелер (қауіпсіздік қызметтерін) құру мәселесі бойынша
 • 2011 ж. – қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Үйлестіру кеңестерін құру туралы
 • 2012 ж. – магистральді құбыр желілері күзетін ұйымдастыру тәртібі туралы (4.12. 2012 ж. № 1541 «Магистральді құбыр желілерінің күзетін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚРҮҚ)
 • 2012 ж. – компаниялар тобының материалдық және материалдық емес активтеріне криминалдық, террористік, техногендік және табиғи сипаттағы әсері бар қатерлер мен тәуекелдер деңгейін бірізді төмендету, сондай-ақ бірыңғай орталықтандырылған бағдарламалық-аппараттық кешен құру есебінен адамдар, өндіріс және қоршаған орта үшін дағдарысты ахуалдан болған зиянды азайту мақсаттарында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобы объектілерінің кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бірыңғай мониторингтік жүйесін құру туралы
 • 2013 ж. – мақсаттар мен міндеттерге, қызметтің басты ұстанымдары мен бағыттарына, ықтимал тәуекелдер мен қатерлер жағдайында ҚМГ және оның ЕТҰ объектілерінің физикалық күзеті жүйесін ұйымдастыру саласындағы міндеттердің практикалық шешімдерінің шарттары мен тәртібіне бірыңғай көзқарастың ресми қабылданған жиынтық жүйесін білдіретін «Серіктестік күшімен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ объектілерінің физикалық күзеті жүйесін ұйымдастыру тұжырымдамасын» әзірлеу жайында
 • 2014 ж. – ішкі істер органдарының қызметін жетілдіру мәселелері бойынша ҚР кейбір заңнамалық актілеріне ұлттық компаниялар құрған күзет қызметі субъектілерінің ойық ұңғылы қаруды пайдалану құқығына ғана қатысты өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөнінде (23.04.14 ж. № 200-V ҚР Заңы)
 • 2014 ж. – қауіпсіздікті қамтамасыз ету және оны қаржыландыру жүйесін түсіну мен құруға дәстүрлі жеңілдетілген тәсілдемелерді түбегейлі қайта қарау мақсатында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ күзетін ұйымдастыру жүйесінің инновациялық реинжинирингін жүргізу қажеттілігі жайлы
 • 2016 ж. – ұзақ мерзімді келешекке терроризмге қарсы тұрудың жалпы жүйесін құру, ОЭК объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мейлінше жаңа тұжырымдаманы қалыптастыру қажеттілігімен шартталған «Отын-энергетика кешенінің қауіпсіздігі туралы» ҚР Заңын әзірлеу қажеттілігі туралы

Қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бізге сеніп тапсырды

КазМунайГаз
Самрук Казына
"КазМунайГаз" Разведка и Добыча
Озенмунайгаз
МунайТас
АО “МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ”
KazTransOil
АО "Интергаз Центральная Азия"
AGP
ТОО "Атырауский НПЗ"
ТОО «СП «Казгермунай»
КБМ
ТОО «Урал Ойл энд Газ»
ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод»
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ
сайт статистики